Zespół

Partnerami Kancelarii są; Zenon Filipek wykonujący zawód adwokata oraz Łukasz Kolasa − radca prawny. Z Kancelarią współpracują ponadto adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy oraz radcowscy.

Adwokat Zenon Filipek jest absolwentem Uniwersytetu Rzeszowskiego. W roku 2012 ukończył aplikację Adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Od tego czasu wykonuje zawód adwokata. Od 2006r. nieprzerwanie pozostawał w zatrudnieniu na stanowisku prawnika (a w dalszej kolejności aplikanta adwokackiego oraz adwokata) w wiodącej Kancelarii Prawniczej w Rzeszowie. Długoletnie doświadczenie w szeroko rozumianej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych pozwala mu na samodzielne wykonywanie zadań powierzonych przez Klientów Kancelarii.

Radca Prawny Łukasz Kolasa jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2012 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Od 2007 roku zatrudniony był na stanowisku prawnika m.in. w KOKSZTYS Kancelarii Prawa Gospodarczego Sp.k. z/s w Wrocławiu. Od roku 2011 zatrudniony był w Kancelariach Prawnych w Rzeszowie. Od 2012r. wykonywał zawód radcy prawnego w wiodącej Kancelarii w Rzeszowie. Przez całą swoją karierę zawodową nieprzerwanie świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, jednostek sektora finansów publicznych, samorządów jak również klientów indywidualnych